Skip to content

Om Oss

Vi på MRM Mining strävar efter att med kompetens och hållbarhetsfokus fortsätta att vara framtidens industri- och samhällsbyggare

Företaget startades 2015 av ett gäng drivna entreprenörer, med mångårig erfarenhet av branschen. Verksamheten har byggts upp sedan dess steg för steg, och projekten har varierat. De flesta av våra projekt återfinns inom tung industri och är en kombination stål- och betongkonstruktioner. MRM är en totalentreprenör med ett proaktivt synsätt, vi har förmågan att i ett tidigt skede se vilka resurser som krävs för att projekt ska lyckas.

Framtiden för MRM ser mycket intressant ut. 2020 positionerade vi oss på Norrbottens tio-i-topp-lista över länets bästa tillväxt företag, vilket visar att vi är på helt rätt vägpunkt. I och med alla satsningar som sker i Norrbotten just nu, och under de kommande åren, har vi stora förväntningar på framtiden. Vi ser oss som självklar aktör när det gäller att utveckla både industrin och samhälle.

Om Oss
Om Oss
Om Oss
Om Oss

Certifieringar

Hållbarhet

Jobba med oss

Om Instalco Vi är en del av Instalco

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen. Vi samverkar mellan våra bolag och mellan teknikområden för att kunna ge attraktiva helhetslösningar för kunden. Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer.

Instalco arbetar som en enhetlig företagsgrupp med starka lokala dotterbolag. Instalco förenar det bästa av de lokala företagens närhet till kunderna med det större företagets möjligheter till rationella inköp, samordning mellan teknikområden och kvalitetsstyrning.

Instalco omsätter 8,3 miljarder och har 4 600 medarbetare i ett 100-tal bolag i Norden.

www.instalco.se