Skip to content

Framtidens industri- och samhällsbyggare

Certifierad leverantör av stål- och betongkonstruktioner inom bygg och mekaniska arbeten

Stålmontage

Stålmontage

Mekaniska installationer

Mekaniska installationer

Betongarbete

Betongarbete

Bergjobb

Bergjobb

Husflytt

Husflytt

Certifierade enligt EN 1090-2, ISO 3834-2, samt betongarbeten i utförande klass 1 och 2

Hem

Vi på MRM Mining har tillsammans mer än 100 års branscherfarenhet från industriprojekt i Norden.

MRM Mining AB är det unga företaget med erfarenhet som tillsammans har mer än 100års branscherfarenhet från industriprojekt i Norden.

Vi är det flexibla Mekaniska – Bygg och anläggningsföretaget som tar sig an Totalentreprenader, Prefabricering av stål & Mekaniska konstruktioner, Avancerade Maskininstallationer, Montage, ombyggnad och underhåll av Transportsystem, specialmaskiner, materialfickor, gruvspel och schaktutrustning, avancerade Betongkonstruktioner, Komplicerade husflyttningar och ROT-arbeten.

Vårat huvudkontor ligger i Gällivare, där finns Ledning, Projektledning, arbetsledare, och yrkesarbetare. I våra lokaler har vi lyftmöjlighet och utrustning för prefabricering, slutmontering, komplettering, ändringar samt serviceverkstad.

Det är våran knytpunkt för våra projekt runt om i Sverige och Norden.