Skip to content

Vårt erbjudande

Vi erbjuder leverans av komplexa industri- och samhälsbyggnadsprojekt

På MRM är vi specialister på totalentreprenader inom tung industribyggnation och stora stål- och betongkonstruktioner. MRM är företaget som vågar tänka i nya banor, för att kunna leverera kostnadseffektiva projekt med god kvalitet och hög kundnöjdhet.  

  • Prefabricering av stål & Mekaniska konstruktioner​
  • Montage, ombyggnad och underhåll av Transportsystem, specialmaskiner, materialfickor, gruvspel och schaktutrustning​
  • Avancerade Maskininstallationer​
  • Betongkonstruktioner​
  • Komplicerade husflyttningar
Vårt erbjudande

Mekaniska tjänster

Vårt erbjudande

Byggnadsarbeten

Vårt erbjudande

Specialprojekt

Vårt erbjudande

Husflytt

Vårt erbjudande

Husprojekt